Voor professionals op alle niveaus

Vind meer inspiratie in je werk, maak nieuwe keuzes, trek vastgelopen patronen vlot, doe een loopbaancheck!

Voor (HR) professionals

Leiding geven en bekwaamheid vergroten.

Anderen begeleiden en zelf een klankbord willen hebben.

Reflectie op eigen beroepsmatig handelen.

Voor directies

Tijd nemen voor zelfreflectie.

Leiderschap versterken.

Nadenken over opvolging.

Van koers veranderen.

Voor (management)teams

Effectiever samenwerken.

Op koers blijven in een veranderende organisatie.

Elkaars kwaliteiten beter benutten.

Voor organisaties

Verder professionaliseren.

Meer aandacht voor het menselijk kapitaal.

In transitie.

© Copyright - Ciska Pittie