Training: Leren met en van elkaar.

Leren in een groep heeft veel voordelen. Je leert met en van elkaars ervaringen en kennis. Je voelt dat je niet de enige bent, die met vragen zit. En je hebt de mogelijkheid om met elkaar te oefenen in een veilige setting.

Ciska Pittie verzorgt voor organisaties en bedrijven trainingen op het gebied van solliciteren, loopbaansturing, management development, persoonlijke effectiviteit, intervisie, assertiviteit, HR cyclus, communicatie en samenwerken. De trainingen kenmerken zich door een positieve en ontspannen sfeer. Het resultaat is dat je je deskundigheid hebt vergroot en geoefend hebt met nieuw gedrag. En je verlaat de training altijd met een persoonlijk actieplan waarin concrete voornemens en stappen zijn geformuleerd.

© Copyright - Ciska Pittie