Systemisch werk: Wat gebeurt er in de onderstroom?

We leven en werken in systemen. Ons familie-systeem, het eerste en belangrijkste systeem waar we in opgroeien, het schoolsysteem, onze cultuur, geloof, land en ook de organisatie waar we in werken. Al die systemen hebben invloed, een invloed die voor een deel buiten het bewuste omgaat en daardoor ook niet met onze wil te sturen is.

Onze persoonlijke achtergrond en het familiesysteem hebben (onbewust) invloed op werk- en beroepskeuze. Ook binnen de werkcontext spelen onbewuste processen. Welke plek neem je in in de organisatie waar je werkt? Is het een plek waar je je zelf kunt ontplooien, waar een kader is waardoor je je werk goed kunt doen? Is er een balans in geven en nemen die recht doet aan je kwaliteiten en dat wat de organisatie van je vraagt?

In het algemeen is het inzichtelijk maken van het systeem waar je deel van uitmaakt een goed hulpmiddel om te begrijpen waarom bepaalde patronen of problemen zich herhalen. Je krijgt inzicht in onbewuste verstoringen binnen je organisatie. Of je herkent de onderliggende belemmeringen die maken dat je niet de stappen zet die je wil zetten.

Met een systeemopstelling kijken we als het ware een laagje dieper. Deze werkwijze is heel geschikt voor loopbaan- en organisatiegerelateerde vraagstukken.

Een systeemopstelling kan individueel en groepsgewijs uitgevoerd worden. Dit wordt tijdens de intake vastgesteld.

© Copyright - Ciska Pittie